Waar staat Capabel voor? 

Stichting Capabel is een initiatief van Ellen Visser (PACT) en Remco Abel (Abel) en richt zich op (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Mensen voor wie een mooie werk-, leerplek niet altijd even vanzelfsprekend is. De basis is inclusiviteit, iedere jongere is een waardevol onderdeel van onze gemeenschap. Dáár moeten ze een plek hebben, niet daarbuiten.

Bij iedere aanmelding bekijken en bespreken we de wensen en behoeften van het individu en de vele mogelijkheden die wij op het terrein van Abel kunnen bieden.

Zelfontwikkeling binnen de groep

Bij Capabel kunnen (jong)volwassenen vanuit het PGB aan het werk met hun eigen doelen. Het groepsgevoel vinden we naast de persoonlijke ontwikkeling minstens zo belangrijk. We zijn daarnaast heel gelukkig met een rustige, veilige eigen plek, buiten de drukte van de onderneming. De gezellige huiskamer van Capabel is een uitvalsbasis, waar we de dag kunnen beginnen en de werkzaamheden kunnen bespreken, waar we voor de koffie en lunch bij elkaar komen en waar iemand even op adem kan komen of zijn verhaal kwijt kan.

Na de gezamenlijke momenten gaan alle ‘samenwerkers’, zoals de deelnemers worden genoemd, met een begeleider naar een activiteit. Zo kan het ene team bezig zijn met sinaasappels persen en koekjes bakken en houdt een ander zich bezig met het vullen van de golftassen. Door de grote variatie en de vele mogelijkheden gaat iedereen aan het einde van de dag met een goed gevoel naar huis.

We nodigen iedereen uit de omgeving van harte uit om ideeën en wensen met ons te delen, want iedereen is capabel en Capabel is van iedereen. Wil je eerst meer informatie over onze aanpak en financiën lees dan het Beleidsplan van Stichting Capabel.

“Sturen op inclusiviteit betekent samen kansen zien en samen kansen willen benutten. Iedereen is capabel!”

Het bestuur van Capabel

Het bestuur van Stichting Capabel is met zorg samengesteld en werkt vanuit de driehoek: samenwerker | locatie | team. Zowel de belangen van onze samenwerkers, de locatie en haar medewerkers en het begeleidingsteam van Capabel worden behartigd.

Het bestuur bestaat uit

  • dhr. R. Abel (Voorzitter)
  • mevr. R. Visser (Penningmeester)
  • dhr. B. Klaassen (Secretaris)
  • dhr B.S. van Beek (Algemeen Bestuurslid)
  • dhr. A.C. Kleinjan (Algemeen Bestuurslid)

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Capabele meedenkers

Naast het bestuur wordt Stichting Capabel bijgestaan door een Samenwerkersraad, waarin alle cliënten vertegenwoordigd zijn. We overleggen regelmatig over de wensen en eisen en de Samenwerkers hebben dan ook continu inspraak in de werkzaamheden.

Heb je vragen over het bestuur, de dagelijkse leiding of de Samenwerkersraad? Laat het ons weten via de mail. We nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

ANBI-stichting

Stichting Capabel is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, oftewel een ANBI. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Kaart Capabel buiten gewoon samen werken

In capabele handen

De dagelijkse leiding van Stichting Capabel is in handen, maar vooral in het hart van initiatiefneemster Ellen Visser. Ellen is eigenaresse van PACT zorg in Poortugaal en werkte voorheen in het onderwijs. 25 jaar geleden begon ze als leerkracht op een basisschool in Rotterdam-Zuid en werd later Intern Begeleider omdat ze het verschil wilde maken bij de leerlingen die dat nóg een beetje extra nodig hadden.

Tijdens haar opleiding Special Educational Needs leerde zij de wereld van kinderen met speciale behoeften nog beter begrijpen. Door het geven van Rots & Water trainingen ervaarde ze hoe het (zelf)vertrouwen bij deze doelgroep kan groeien. In 2016 maakte ze de overstap naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs en werd geraakt door de puurheid en gedrevenheid van jonge mensen met een verstandelijke beperking. Naast de individuele zorg aan huis was Capabel haar grote droom. Een veilige, inclusieve en inspirerende werkplek voor onze samenwerkers.