Stichting Cabapel samenwerkers

INHOUD

 • 1. Werkwijze
  • 1.1 Visie
  • 1.2 Missie
  • 1.3 Strategie
 • 2. Huidige situatie
  • 2.1 Activiteiten bij Capabel
  • 2.2 Voorbeeld van activiteiten
  • 2.3 Vervoer
  • 2.4 Openingstijden
 • 3. Dromen
  • 3.1 ANBI-stichting
  • 3.2 Activiteiten
 • 4. Organisatie
  • 4.1 Contactpersonen
  • 4.2 Werknemers
 • 5. Financiën

 

Inleiding

Stichting Capabel is een initiatief van Ellen Visser (PACT) en Remco Abel (Abel.) en richt zich op (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Mensen voor wie een mooie werk-, leerplek niet altijd even vanzelfsprekend is. De basis is inclusiviteit. Iedere jongere is een waardevol onderdeel van onze gemeenschap. Dáár moeten ze een plek hebben, niet daarbuiten.

Bij iedere aanmelding bekijken en bespreken we de wensen en behoeften van het individu en de vele mogelijkheden die wij op het terrein van Abel kunnen bieden.

Over Abel.

Abel. Grand café restaurant is een indrukwekkend restaurant, prachtig gelegen in Poortugaal, midden in natuurgebied De Johannapolder, grenzend aan De Rhoonse Grienden. Het restaurant wordt gerund door echtpaar Remco en Sigrid Abel, dat in 1999 hun droom achternaging en Brasserie Abel opende.

Je vindt er een Pitch&Putt golfbaan waar je ook footgolf kunt spelen, twee ijssalons, een spannend klimbos, een kabouterpad én een tweede restaurant; Tasman. Tasman is een kindvriendelijk, stoer horeca- en recreatiebedrijf. Pannenkoeken, halve kip van het spit, heerlijke broodjes, lekkere steaks en ambachtelijk ijs. Met zo’n 100 medewerkers is Abel. een belangrijke speler in de horeca- en recreatie in de regio Rijnmond. Maar nog belangrijker zijn het sociale karakter en de sociale rol van de organisatie. Abel. is van en voor de hele regio. Daar sloot Capabel naadloos bij aan.

Zelfontwikkeling binnen de groep

Sinds begin maart 2021 kunnen (jong)volwassenen met een WLZ indicatie vanuit het PGB bij Capabel aan het werk met hun eigen doelen. Het groepsgevoel vinden we naast de persoonlijke ontwikkeling minstens zo belangrijk. We zijn daarnaast heel gelukkig met een rustige, veilige eigen plek, buiten de drukte van de onderneming Abel. De gezellige “huiskamer” van Capabel is een uitvalsbasis, waar we de dag kunnen beginnen en de werkzaamheden kunnen bespreken, waar we voor de koffie en lunch bij elkaar komen en waar iemand even op adem kan komen of zijn verhaal kwijt kan.

Na de gezamenlijke momenten gaan alle ‘Samenwerkers’, zoals de deelnemers worden genoemd, met een begeleider naar een activiteit. Zo kan het ene team bezig zijn met sinaasappels persen en Chocapabels maken en houdt een ander zich bezig met het vullen van de golftassen of de rugzakjes voor het kabouterpad. We gaan met onze teams naar buiten om het terrein van Abel schoon te houden en we bemensen regelmatig de ijssalon. Door de grote variatie en de vele mogelijkheden gaat iedereen aan het einde van de dag met een goed gevoel naar huis.

Met beleid

En dat is precies wat we nastreven. Iedereen heeft toegevoegde waarde en kan op een zinvolle en uitdagende wijze bijdragen aan haar of zijn eigen doelen en die van de maatschappij. Samenwerken betekent ook elkaar helpen, samen plezier maken en samen groeien. Dit beleidsplan is vanuit het hart geschreven en gaat over de lange termijn. Het is een strategisch document voor onszelf, die stip op de horizon in drie jaar, maar de wereld is weerbarstiger. Dagelijks reflecteren we en sturen we bij.

Onze slogan buiten.gewoon.samen.werken staat voor alles wat we zijn!  

 1. Werkwijze

Met iedere Samenwerker wordt bij de start een ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan zijn de wensen en doelen vastgelegd. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn door de kleinschaligheid uitstekend op de hoogte van de individuele belangen en van de groepsdynamiek. De ervaringen worden vastgelegd en periodiek besproken met de Samenwerkers zelf en/of met hun ouders of begeleiders.

Het team van Capabel bestaat uit zeer betrokken mensen met een specifieke opleiding en/of jarenlange ervaring met de doelgroep in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. En dat merk je. We combineren onze kennis en ervaring om er elke dag een leerzame en vrolijke dag van te maken.

1.1 Visie

Vanuit de veilige en vertrouwde omgeving van huis en school is het voor veel jongeren met een verstandelijke beperking een grote stap naar een werksituatie. Er is vaak meer hulp en begeleiding nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen en een plek te vinden die echt bij ze past. Voor een aantal is betaald werk nagenoeg onhaalbaar. Maar dat betekent niet dat deze jongeren geen betekenisvolle dagbesteding kunnen hebben. Gelukkig zijn er veel verschillende initiatieven om juist deze groep te ondersteunen. Er zijn mooie werk-, leerplekken waar de nadruk ligt op wat er wél kan. Toch zijn veel van deze initiatieven gescheiden van de rest van de wereld. Bij Capabel denken we dat meer focus op samenwerking alle partijen ‘rijker’ maakt.

1.2 Missie

Het is de missie van Capabel om een inclusieve werk- en leeromgeving te bieden die recht doet aan de individuele wensen van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en tegelijkertijd midden in de samenleving staat. Voor de deelnemers (Samenwerkers) van Capabel betekent dit een schitterende, groene en rijke plek, met een breed aanbod van afwisselende werkzaamheden. Een plek waarin iedereen zich Capabel voelt!

Voor Abel en het team is het niet alleen zinvol, versterkt door de krapte op de arbeidsmarkt, dat wij deze mooie werkzaamheden doen. Het geeft invulling aan de wens sociaal-maatschappelijk te ondernemen. De medewerkers van Abel en Capabel leren van elkaar, er ontstaat meer inzicht, meer bewustzijn en meer aandacht voor collega’s met een andere aanpak dan jijzelf. In de interactie met de gasten van Abel zien we diezelfde chemie ontstaan.

Vanuit Capabel gunnen we iedereen de vreugde die het samen werken en samenleven met deze doelgroep met zich meebrengt.

Onze doelstellingen in het kort

 • het realiseren van een afwisselende, betekenisvolle en uitdagende dagbesteding voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking
 • het creëren van een rijke, veilige en geïntegreerde werk/leeromgeving, waarin de deelnemers een zinvolle en gewaardeerde bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en aan ondernemingen, zoals Abel
 • het met oprechte en persoonlijke aandacht begeleiden van de deelnemers, gericht op de individuele ontwikkeling en zoveel mogelijk aansluitend op ieders zorg- en ondersteuningsbehoeften, zodat iedereen zich capabel voelt
 • het vormen van een groep, waarin samen werken, samen beleven en samen plezier hebben centraal staat en waarin iedereen gewoon mag zijn

1.3 Strategie

In maart 2021 startten we actief met het aanbieden van een werk-leeromgeving bij Abel. We begonnen met 2 Samenwerkers vanuit het netwerk dat we hebben opgebouwd in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De berichtgeving in de media, de Open Dag in juli, een interview op RTV Albrandswaard en veel mond-tot-mondreclame zorgden voor een snelle groei. De focus blijft echter op kleinschaligheid. We zijn het eerste jaar geopend geweest op de maandag, dinsdag en vrijdag. Het doel was om met maximaal 6 Samenwerkers per dag te werken. Op deze manier kunnen we met 2 begeleiders zowel de individuele- en groepsbelangen als de taken goed in de gaten houden.

Met 1 vaste medewerker en meerdere structurele vrijwilligers was dit een prima basis, maar zeker in Coronatijd bleek het kwetsbaar. Die kwetsbaarheid willen we zoveel mogelijk beperken en om die reden hebben we vanaf begin mei 2022 het team uitgebreid met nog een vaste medewerker. We zijn bovendien ook op de donderdag open en bieden nu dus 4 dagen per week een werkplek aan. Hier wordt per direct gebruik van gemaakt door zowel nieuwe als bestaande Samenwerkers.

In 2022 bouwen we verder aan een stevig fundament met teams van maximaal 7 Samenwerkers per dag, een betrokken groep vrijwilligers en een sterke club van vaste medewerkers. We bekijken de mogelijkheden van nieuwe taken en de ontwikkeling van nieuwe diensten in nauwe samenwerking met het team van Abel.

 1. Huidige situatie

Op dit moment zijn de maandag, dinsdag en vrijdag nagenoeg volledig gevuld met Samenwerkers. Met de donderdagen zijn we net begonnen. In augustus, aan de start van het nieuwe schooljaar, verwachten we nieuwe instroom zodat we ook op de donderdag kunnen werken met een groep van minimaal 4 Samenwerkers. Het werk dat we doen wordt erg gewaardeerd, zowel door het team van Abel. als door de Samenwerkers en hun ouders. We bemerken steeds meer integratie tussen de verschillende groepen medewerkers en dat zorgt voor groei en nog meer werkplezier.

2.1 Activiteiten Capabel

Bij Capabel zijn de werkzaamheden direct gelieerd aan de taken waarmee we Abel. kunnen ondersteunen. We hebben ze onderverdeeld.

Horeca taken

 • sinaasappels persen
 • Chocapabel
 • tosti’s maken
 • muffins maken
 • werken in de ijssalon

Horeca ondersteunende taken

 • servetten rollen
 • bestek poleren
 • bestekmapjes vullen
 • high tea-bakjes klaarmaken
 • meubilair restaurant schoonmaken
 • wassen & drogen

Recreatie ondersteunende taken

 • golftassen aanvullen en in orde maken
 • kaboutertasjes vullen

Activiteiten op het buitenterrein

 • verdwaalde golfballetjes rapen
 • rondje vuilprikken
 • borders, trouwtuin en plantjes terras onderhouden

2.3 Vervoer

Voor de tweede helft van 2022 zijn we vervoeroplossingen aan het onderzoeken. Veel Samenwerkers kunnen worden gebracht en gehaald door of ouders of een taxiservice. Maar niet voor iedereen is dit haalbaar. We willen ook de jongeren die iets verder weg wonen, of minder mogelijkheden hebben, de kans bieden zich bij Capabel aan te sluiten.

2.4 Openingstijden

Capabel is geopend op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen van half 9 tot half 4 . Onze Samenwerkers melden zich voor 9 uur ’s ochtends (afhankelijk van taxiservices) en werken tot uiterlijk 3 uur. Tussen de middag lunchen we gezamenlijk en tussen het werk door is er altijd ruimte voor beweging, ontspanning, muziek of juist even rust.

In het jaar heeft Capabel een aantal vakantieperiodes benoemd waarop we gesloten zijn. Deze periodes sluiten zoveel mogelijk aan bij de schoolvakanties van de VSO-scholen, zodat gezinnen met kinderen in meerdere leeftijden eenvoudig een vakantie kunnen plannen. Toch willen we ook zoveel mogelijk de kans bieden om wel te werken, juist omdat structuur voor vele Samenwerkers van groot belang is.

Om overzicht te behouden, hebben we onze jaarkalender online gedeeld met alle Samenwerkers en hun ouders.

 1. Dromen

Het terrein en de onderneming bieden genoeg mogelijkheden voor dingen die nu nog niet gerealiseerd zijn, maar die zowel voor Abel als voor Capabel (als voor de gemeenschap!) een mooie aanvulling zouden zijn. We hebben hier regelmatig gesprekken over met elkaar en we hebben geleerd dat we die dromen waar kunnen maken.

3.1 ANBI-stichting

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de realisering van Capabel als Algemeen Nut beogende Instelling ofwel een ANBI-stichting. Het bestuur van Capabel is inmiddels uitgebreid met twee algemeen bestuursleden wat het totaal op vijf brengt. Dit maakt het mogelijk de ANBI-status aan te vragen en zo eenvoudiger donaties te ontvangen van zowel particulieren als bedrijven en instellingen. We hoeven bovendien geen erf- of schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

3.2 Activiteiten

Het evalueren en aanvullen van werkzaamheden is een continu proces bij Capabel. We hebben nog zoveel ideeën en wensen. En het leukste is dat het hele team van Abel inmiddels meedenkt. Het zijn vaak kleine aanvullende werkzaamheden, die desondanks wezenlijk zijn. Maar we denken ook aan een moestuin met verse munt voor de thee en aan een kleine kinderboerderij. Met de eerste gaan we voorzichtig aan de slag in de bakken rondom onze huiskamer.

Organisatie

Stichting Capabel is gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 194, 3172 XB in Poortugaal en online bereikbaar via http://www.stichting-capabel.nl/. Capabel is ingeschreven onder KVK-nummer 81956681.

4.1 Contactpersonen/ bestuur

 • Remco Abel – Voorzitter
 • Renske Visser – Penningmeester
 • Bernard Klaassen – Secretaris
 • Arie-Kees Kleinjan – Algemeen bestuurslid (oudervertegenwoordiging)
 • Boris van Beek – Algemeen bestuurslid (oudervertegenwoordiging)
 • Ellen Visser – dagelijkse leiding – bereikbaar via de contactgegevens zoals die vermeld staan op de website van Stichting Capabel.

4.2 Werknemers

Ellen Visser is initiatiefneemster van Stichting Capabel en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zij is alle vier de werkdagen aanwezig. Ellen is eigenaresse van PACT. in Poortugaal en werkte voorheen in het onderwijs. 25 jaar geleden begon ze als leerkracht op een basisschool in Rotterdam-Zuid en werd later Intern Begeleider omdat ze het verschil wilde maken bij de leerlingen die dat nóg een beetje extra nodig hadden.

Tijdens haar opleiding Special Educational Needs leerde zij de wereld van kinderen met speciale behoeften nog beter begrijpen. Door het geven van Rots & Water trainingen ervaarde ze hoe het (zelf)vertrouwen bij deze doelgroep kan groeien. In 2016 maakte ze de overstap naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs en werd geraakt door de puurheid en gedrevenheid van jonge mensen met een verstandelijke beperking. Naast de individuele zorg aan huis was Capabel haar grote droom. Een veilige, inclusieve en inspirerende werkplek voor onze Samenwerkers.

Iza Wassink is als vaste medewerker aanwezig op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen. Hij is afgestudeerd op MBO-4 niveau als Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. Hij liep stage bij zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon en De Zorgnijverij in Barendrecht en deed daar zijn praktijkervaring op. Bij beide locaties wordt hij nog regelmatig gevraagd als invalkracht. Het overige team van Capabel bestaat uit 3 vaste vrijwilligers met tientallen jaren ervaring met jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking.

Naast de vaste vrijwilligers zijn er zeker nog 3 vrijwilligers die kunnen bijspringen in het geval dat dit nodig is. Op dit moment wordt nog gezocht naar 1 extra vrijwilliger voor de donderdagen (om de week).

 1. Financiën

De inkomsten van Stichting capabel komen op dit moment volledig uit de PGB-gelden van de Samenwerkers. Met een structurele bezetting van minimaal 5 Samenwerkers per werkdag levert dit een gezonde, positieve balans op. Deze biedt echter beperkte mogelijkheden voor bijvoorbeeld investeringen in huisvesting, materialen en nieuwe activiteiten. De stap naar een status als ANBI-stichting kan zorgen voor een extra inkomstenbron in de vorm van giften van zowel particulieren als bedrijven uit de regio.

(Anonieme)giften voor Stichting Capabel kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL09INGB0008711040. Wilt u meer informatie over het doen van een donatie? Neemt u dan gerust contact op met onze penningmeester via het mailadres info@stichting-capabel.nl.

Jaarlijks organiseert Stichting Capabel een sponsorloop – een rondje voor de goede zaak – op het terrein van Abel en de rondom gelegen wandel- en fietspaden. Op 9 september 2023 vond de tweede editie plaats.

Meer inzicht in de financiën van Stichting Capabel vind je in de

Jaarrekening 2022 Capabel

Jaarrekening Capabel_2021

 

Stichting Capabel verstandelijke beperking PGB Rhoon Poortugaal Albrandswaard